نت هایی برای گیتار

دنیای فایل با فرمت mid

ای یار بگو 

http://www.mediafire.com/?zgr5c8r27e3nr0u

اگه من فردا بمیرم 

http://www.mediafire.com/?e6eko5oodysu256 

اگه یه روز 

http://www.mediafire.com/?2y3zy19dzdchw2f 

اریان 

http://www.mediafire.com/?ar5989zh30tj2qq 

 http://www.mediafire.com/?5uvvoqbyhqe91g3

عسل  

http://www.mediafire.com/?dd90nox062d9m53

اسف 

http://www.mediafire.com/?5582dof5n7ftoun 

پوران 

http://www.mediafire.com/?ioyeomiiq5wermr 

از کرخه 

http://www.mediafire.com/?hs57j1xhagg2wb5 

بدرقه 

http://www.mediafire.com/?7asuoyu19695szc 

بهار 

http://www.mediafire.com/?xaxvnvfvsdnp961 

بهاره  

http://www.mediafire.com/?2u49rk1ef1rut7o

بیس 

http://www.mediafire.com/?0nc5sr5nye8aw1k 

بامن برقصی 

http://www.mediafire.com/?h751bwbngvh4v57 

باران 

http://www.mediafire.com/?z73spho5jgncvri 

برات بمیرم 

http://www.mediafire.com/?q63i9tb8j7kvm1m 

بهبودی 

http://www.mediafire.com/?5drb3cbbaqlvr8v 

بنیامین 

http://www.mediafire.com/?uu3zay5jo9zqo6j 

بیا بیا 

http://www.mediafire.com/?a4x9z6i95f3yaws 

داریوش 

http://www.mediafire.com/?3a99s5n4g5lcy9j 

http://www.mediafire.com/?tgqe2rwibn0xvus 

دل ای دل 

http://www.mediafire.com/?u6fkdd4apkg0mv5 

ابی 

http://www.mediafire.com/?5bscassq1fvaspo 

http://www.mediafire.com/?wze7244bar8v5j6 

معین 

http://www.mediafire.com/?x5g04wxlbg24429 

http://www.mediafire.com/?l2yhha5haf6buan  

http://www.mediafire.com/?dgmo5tex61gakdc

http://www.mediafire.com/?rm2389984ut5sac 

http://www.mediafire.com/?2xzhaig61copda3 

قسم 

http://www.mediafire.com/?3tgm79baq5is2mt 

قدوبالا 

http://www.mediafire.com/?eulyd5yyuzw0nch 

گوگوش  

http://www.mediafire.com/?sx99ewibqrjbazm

http://www.mediafire.com/?952n6n659q9ojdn 

حالا حالا 

http://www.mediafire.com/?6a8eihwgndxtd9v 

همنوازان 

http://www.mediafire.com/?3e1vxwu2tstlz12 

هاتف 

http://www.mediafire.com/?etgzo12t71kn5dt 

هایده 

http://www.mediafire.com/?fec62dnp5ucndtd 

کاشانی 

http://www.mediafire.com/?yagx96x9ofowabx 

خودشه 

http://www.mediafire.com/?z13uo1q2pdqkf3o 

خوشکلا باید برقصن 

http://www.mediafire.com/?8xcm4rrq3uxzj9z 

ماچ  

http://www.mediafire.com/?2qfpmwdjc6jlyfj 

مهستی 

http://www.mediafire.com/?jrbbg42evidabr8 

مترسک 

http://www.mediafire.com/?inxzuff6gaek5l3 

مهربونم 

http://www.mediafire.com/?chwwrflynouqqr9 

ملایم 

http://www.mediafire.com/?8g674p15atx48a8 

http://www.mediafire.com/?xst0shp5advud3m 

http://www.mediafire.com/?giql7m7ctcpvgtu 

http://www.mediafire.com/?s8gz3nhya5huhcz 

http://www.mediafire.com/?nbcn8cgjihcjiaq 

http://www.mediafire.com/?b3bkrvtdr9bxb9c    

نسیم 

http://www.mediafire.com/?kqsxbkk1iwsbgu7

نسترن 

http://www.mediafire.com/?xb13vn1vizbccsd 

نازی 

http://www.mediafire.com/?s2so2c2b3q3r8ph  

امید 

http://www.mediafire.com/?fe1gb2igk2c7t1e 

http://www.mediafire.com/?bbmbpmrbc6jd1eq 

http://www.mediafire.com/?3hops4vvb9bj8ze 

رشیدخان 

http://www.mediafire.com/?s1wddn32prxtnng 

سفر 

http://www.mediafire.com/?d1e6dghizb1otyr   

سنتوری 

http://www.mediafire.com/?qvtoa65tooaz75p 

سیاوش  

http://www.mediafire.com/?o4741g5yctznqe6 

سبیده 

http://www.mediafire.com/?0yfjc8ffowyf1fi  

تولد 

http://www.mediafire.com/?no6rk5f6zegvwyn 

واویلا 

http://www.mediafire.com/?kybatz8aagcgmwz 

و در ادامه 

http://www.mediafire.com/?9r77mty0f892c9l 

http://www.mediafire.com/?e32g8d1jxd1yfky 

http://www.mediafire.com/?91j8fqd1zrd3w2e 

http://www.mediafire.com/?z500bs3ia23ebzg 

 

 

mmmmmm mmmm Untitled Document