نت هایی برای گیتار

نت های شاد ایرانی

دلبر
دو.سی.سل.لا.سل.سی.لا ( 2 مر تبه )
می.ر.دو.سی.ر.دو.سی.لا.دو.سی.لا .سل.می.فا.سل.لا
می.فا.سل.لا.لا.لا.لا.سی.لا.می. فا.سل.لا.لا.لا.لا.سی.لا
دلبر شیرین مهربون یارم بس کن بیش از این نده آزارم
لا.دو.دو.ر.دو.سی.سی.سی.لا.سی.س ی.لا.سل
تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار
سل.سی.سی.دو.سی.سل.سل.سل.فا.لا. سل.فا.می
من منتظرم برسه لحظه دیدار
لا.دو.دو.دو.دو.سی.سی.سی.لا.سی. سی.لا.سل
تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار
سل.سی.سی.دو.سی.سل.سل.سل.فا.لا. سل.فا.می
من منتظرم برسه لحظه دیدار
لا.لا.لا.دو.سی.دو.لا.دو.سی.سل. لا.سی.لا.فا.سل.فا.می
دلبر دلبرم تاج سرم فکرت نمیره از سرم
دو.سی.لا.دو.سی.لا.دو.لا.دو.سی. سل.لا.سی.لا.فا.سل.فا.می
یارو یاورم همه باورم تنها تویی همسفرم
اورتور تکرار میشود
لا.لا.لا.سی.دو.دو.دو.سی.سی.لا. سی.لا
در کلبه عشق ،‌ عشقو من با تو شناختم
سل.سی.سی.سی.لا.لا.لا.لا.سل.لا. لا.سل.فا ( 2 مرتبه )
کاشکی نمیدیدم تو رو من با دل عاشق
آسون به تو و چشمای تو دل نمی باختم
لا.لا.لا.سی.لا.سل.سل.سل.لا.فا. فا.فا.لا.سل.فا.می.فا.می
والا چی بگم از خوشکلیت هر چی بگم
لا.لا.لا.سی.سل.سل.سل.لا.فا.فا. فا.لا.سل.سل.فا.می.فا.می
بازم کمه اون ناز نگات برق چشات واسه خودش یه عالمه
قسمت A تکرار میشود
لا.سی.لا.دو.دو.سی.دو.سی.لا ( 2 مرتبه )
می.ر.دو.ر.دو.سی.سی.دو.ر
سل.لا.سل.سی.سی.لا.سی.لا.سل ( 2 مرتبه )
ر.دو.سی.دو.سی.لا.سل.لا.سل.فا.م ی

مهشری
سل.لا.سل.لا.سی.سل.دو.سی.لا >>> ‌2 مرتبه <<<
دو.ر.لا.ر.ر.لا.دو.دو.می.ر
دو.ر.دو.سی.لا.دو.سی.لا
ر.ر.می.می.ر.می.ر.می.ر.دو
فا.ر.لا می.دو.سل
در آغوش بهار خونه داری
دو.ر.دو.سی.لا.سی.دو.ر.می.فا.می .ر
فا.ر.لا
نشونی توی هر گلخونه داری
ر.می.می.می.ر.می.ر.ر.می.ر.دو
می.دو.سل
به هر دشت و دمن شکوفه کردی
دو.دو.ر.دو.سی.دو.ر.می.فا.می.ر
فا.ر.لا
که عاشقی چو من دیونه داری
ر.دو.می.ر.دو.سی.لا.می.ر.می.دو.? ?.می.می.ر
بگو چی صدات کنم نرو بزار نگات کنم
دو.ر.ر.دو .سی.دو.دو.سی.دو.لا.سی.دو.ر.سی.? ?ا
می.دوسل ر.سی.سل می.دو.سل می.دو.لا
دلم میخواد دلم میخواد جونمو فدات کنم
دو.ر.دو.می. سی.دو.ر.سی.لا.سی.دو.ر.سی.لا
می.دو.سل ر.سی.سل می.دو.لا
بیا که از حریر دل فرش زیر پات کنم
دو.دو.ر.سی.سی.سل.لا.سی.لا
می.دو.سل سی.سل
تو مهشری از همه سری
لا.سی.دو.دو.ر.سی.سی.سل.لا.می.ل ا
می.دو.لا سی.سل می.دو.لا
تو یک افسونگری یه آهو و پری
لا.سی.دو.ر.دو.سی.لا.ر.لا.ر.دو
می.دو.لا
ر.لا.ر.دو.سی.لا.ر.لا.ر.دو
فا.ر.لا
می.لا.می.ر.ر.دو.ر.می
می.دو.لا
ر.ر.دو.ر.دو.سی.دو.سی.لا
فا.ر.لا
فا#.سل.لا.لا.سی.لا.سی.لا.سل.سل .فا.می
ر.لا#.سل
عزیزم مرواریدهای عشق تو
چینی سکوت لحظه های ما
می.ر.دو.دو.ر.می.فا.لا.لا.سل.فا .می
می.دو.سل می.دو.لا
عمری در سبد دل من
کاش میشد به دستهای تو بشکنه
ر.می.فا.لا.لا.سل.فا.می.می.ر.دو
فا.ر.لا
که فقط یه بار بگی دوست دارم
دو.ر.می.دو.ر.دو.ر.دو.ر.می.ر
می.دو.سل فا.ر.لا
حس کنم دنیا دیگه ماله منه
بیقرار
لا.سی.دو.لا.دو.لا.دو.ر.لا.ر.دو .سی.لا.سی
سل.لا.سی.سل.دو.سل.دو.سی.لا
لا.سی.دو.سی.لا.دو.سی.سی.دو.ر.ر .دو.سی.لا
لا.سی.دو.سی.لا.دو.سی.لا.سی.سی. دو.ر.ر.دو.سی.لا
لا.لا.لا.ر.دو.ر.دو.ر.می.ر.دو.س? ?.ر.دو.سی.لا.سی >>> 2 مرتبه <<<
برای دیدن تو بیقرارم تا بیام از سفر
بیام و حلقه بر در بزنم که اومدم بی خبر
سی.سی.سی.سی.سی.دو.سی.دو.ر.ر.دو .سی.لا.دو.سی.لا.لا.لا >>> 2 مرتبه <<<
بکش دست محبت بر سر من خستگی مو بگیر
بزار عمری بمونم توی سینه ات تا که باور کنی
لا.سی.دو.سی.لا.دو.سی.سی.دو.ر.ر .دو.سی.لا.
حالا یارم بیا دلدارم بیا
لا.سی.دو.سی.لا.دو.سی.لا.سی.سی. دو.ر.ر.دو.سی.

قدو بالای
می.فا.سل.فا.سل.سل.سل.فا.لا.سل. فا.می ( 2 مرتبه )
قدو بالای تو رعنا رو بنازم
تو گل باغ تمنا رو بنارم
لا.دو.لا.دو.دو.سی.لا.سل.سی.سل. سی.سی.لا.سل
تو که با عشوه گری از همه دل میبری
تو که با موی طلا قدوبالای بلا
فا.لا.فا.لا.لا.سل.فا.لا.لا.لا. سل.فا.می
منو شیدا میکنی چرا نمی رقصی
فتنه بر پا میکنی چرا نمی رقصی
سی.می.ر.می.سی.می.ر.می
تو فریبا چو برقصی
چو خرامی ز تمنا
سی.می.ر.می.می.می.ر.سل.فا.می.ر.? ?ی
بردی از دل من تاب و توانم
فکندی برق هوس بر دل و جانم
لا.دو.سی.لا.سل.سی.لا.سل
زنگاهم چو گریزی
چه شود گر بخرامی
فا.لا.سل.فا.می.فا.سل.لا.لا.سل. فا.می
تو پریزاد مگر خواب و خیالی
تو که شیرین تر از امید وصالی
پرواز
سی.سی.سی.لا.سی.سی.سی.سی.لا.دو. دو.دو.دو.سی.لا.سل.فا.می
سی.سی.سی.لا.سی.سی.سی.سی.لا.دو. دو.دو.دو.سی.سی.لا.سی
لا.سل.فا.می.لا.سل.فا.می.سی.سل. سل.سی.لا (2 مرتبه ) قسمت A
لا.سی.لا.سل.فا.می.فا.می.فا.سل. لا
لا.لا.لا.لا.لا.لا.سل.سل.لا.سی. سی.سی.سی.سی.سی
گفتی میخوام تو ابرا همدم ستاره باشم
گفتم به جای شعر و قصه های بچه گونه
سی.سی.سی.سی.سی.سی.سی . لا.سی.دو.دو.دو.دو.دو.دو
تو تک سوار عاشق من پری قصه ها شم
با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه
دو.سی.دو.لا.دو.می.می.سی.لا.سی. سل
ما دو بال پرواز مرغ عشقیم
جای حسرت که قلب ما دو تا نیست
سی.لا.سل.سل.سی.دو.ر.لا.سل.فا.س ل.لا
پر میگیریم تا اوج آسمون ها
نمی مونیم با غصه تک و تنها
قسمت A تکرار میشو د
دو.سی.لا.سی.دو.سی.دو.ر.می.رر.د و.دو.سی
دو کبوتر وقتی وقتی که دل به هم میبازند
بیا ما هم مثل کبوترها بسازیم
سی.لا.سل.سی..سل.لا.سی.ر.دو.سی.? ?ا.سل.فا.سل.لا
عاشقونه با هم می سازند آشیونه
زندگی رو صادق و پاک و بی بهونه

نسترن


Overto : Aلا می – لا لا سی دو – لا می – لا لا سی دو- می ر می ر دو سی – سی لا – سی لا سل – سل ر – سل سل لاسی – سل ر – سل سل لا سی- ر دو ردو سی لا – لا سل – لا سل فا –
دو سی – دو سی لا سل – لا سل – لا سل فا می – فا می فا می – ر دو سی – سی لا – سی لا – سل# سل# – سل# فا - می ر می ر – دو سی لا
Vocal
: Bمی می می – لا سل – فا می فا – ر ر ر – سل فا – می ر – می – دو – می می می – لا سل لا – سی سی لا سل – سل سل سل – سی لا سل – دو دو سی لا 2 مرتبه
: Cلا سی دو – لا لا سی دو – لا لا سی دو – ر می می- ر دو سی – لا سی سی – سی سی لا سل – سل لا سی – سل سل لا سی- سل سل لا سی – ر ر ر- دو دو سی لا – می فا سل – لا سی دو لا - ر ر ر- دو دو سی لا – می فا سل – لا سی دو لا - 2 مرتبه
A
دو دو سی لا – دو دو سی لا – سی سی لا سل# - دو دو سی لا - 2 مرتبه

B و C

 


نازی جون

Overto

لا سی دو لاسی – لا سی لا- لا سی دو لا سی- لا سی لا – دو ر می دو ر – دو ر سی دو - سی دو لا سی – لا سی لا – 2 مرتبه
لا – سل فا – می فا – ر می – دو ر – لا – سل فا – می فا – ر می – دو ر – لا
Vocal
سل سل – لا لا – لا لا – لا سی – لا سل لا – سل – سل سل – فا فا می – می سی – سی سی – لا لا – سل لا سل فا سل – سل – سل سل – فا فا می – 2 مرتبه
سل سل –لا – لا لا – لا سی – لا سل لا – سل – سل سل – فا فا می – می سی – سی سی – لا لا – سل لا سل فا سل – سل – سل سل – فا فا می – 2 مرتبه
Vocal + Overto

دختر بندری

Overto
: Aلا لا لا سی دو – می ر دو ر سی – سل سل سل لا سی – ر دو سی دو لا - 4 مرتبه
Vocal
: Bلا لا لا سی دو – می ر دو ر سی – سل سل سل لا سی – ر دو سی دو لا - 2 مرتبه
می لا سل – لا سل فا می – می لا سل – لا سل فا می – می دو سی لا سل فا سل – فا فا – فا لا سل فا می – 2 مرتبه
A و B
می – می می می می – سل فا می – فا ر – ر ر - ر ر ر – فا می ر - می می - 2 مرتبه
لا لا لا سی دو – می ر دو ر سی – سل سل سل لا سی – ر دو سی دو لا - 2 مرتبه
A و B
لا لا لا – لا لا لا – سل سی لا - 2 مرتبه
A
آکورد ها
Am – Dm – G - C
Em – G - Dm


سپیده
می.ر.می.لا.لا.لا ( 2 مرتبه ) فا.می.فا.لا.لا.لا ( 2 مرتبه )
ر.دو.ر.سل.سل.سل ( 2 مرتبه ) می.ر.می.سل.سل.سل ( 2 مرتبه )
دو.سی.دو.فا.فا.فا ( 2 مرتبه ) ر.دو.ر.فا.فا.فا ( 2 مرتبه )
سی.لا.سی.سل#.سل#.سل# ( 2 مرتبه )
می.می.می.فا.می.ر.دو.سی.لا.سی.د و.ر
اورتور قسمت A تکرار میشود
می.می.فا.ر.می.دو.ر.سی.لا ( اورتور )
می.فا.می.می.می.فا.می.لا.سی.لا. سل.فا.فا.می.ر ( اورتور )
غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده
ر.می.فا.فا.فا.سل.فا.سل.لا.لا.س ل.فا.فا.فا.می
شب اومد به تموم پیکرم زد سپیده
می.فا.می.می.فا.می.لا.سی.سی.سل. فا.می.فا.فا.می.ر
نه یه شب نه دو شب هر شب و هر شب شب یلداس
ر.می.فا.فا.فا.سل.سل.سل.فا.سل.ل ا.لا.سل.فا.می
نمیدونم خدا شبو واسه چی آفریده
دو.دو.سی.لا.می.دو.دو.دو.سی.لا. لا.سی.سی.لا.سل
سپیده از اون روز که چشام چشماتو دیده
سی.سی.سی.سی.سی.لا.لا.لا.سل.سل. لا.سل.فا
نمیدونی دل من چی کشیده دیگه خواب شب از سرم پریده
لا.لا.سی.سل. سی.سی.دو.لا
سپیده سپیده
اورتور تکرار میشود
لا.لا.لا.لا.سل.لا.سل.سی.لا.سل. سل
سپیده تو چشات آینه نوره
ر.می.فا.فا.فا.فا.دو.دو.دو.دو.س ی
تو قلبت پاکه و دلت یه دریاس
 

نت آهنگ ترانه تو مثل گلی از علی دانیال
تو مثل گلی                                                                      می می سل فا می
ناز و خشکلی                                                                           فا فا لا سل فا
با این همه درد ای یار                                                      سل سی سی سی لا
درمون دلی                                                                            فا فا سل فا می
***
?موزیک وسط ترانه?
سل فا می                                                                                 می می می
لا سل فا                                                                                           فا فا فا
سی لا سل                                   لا سل فا                                   سل فا می
***
با عشوه و ناز                                                                    می می سل فا می
دل رو می بری                                                                          فا فا لا سل فا
هیچی نمی خام                                                           سل سی سی سی لا
وقتی با منی                                                                         فا فا سل فا می
***
من بیاد تو                                                                         می می سل فا می
دل سپرده ام                                                                            فا فا لا سل فا

من به عشق تو ای یار                                                    سل سی سی سی لا
سر سپرده ام                                                                         فا فا سل فا می
***
دور از تو دلم                                                                      می می سل فا می
غصه ها داره                                                                             فا فا لا سل فا
با بودن تو این دل                                                            سل سی سی سی لا
پروا نداره                                                                               فا فا سل فا می
***
تو مثل گلی  (همراه با آکورد)                                                       لا لا لا سی دو
ناز و خشکلی                                                              دود دو سی سی لا سل
با این همه درد ای یار                                         سل سل سی سی سی لا سل
درمون دلی                                                                            فا فا سل فا می
***
با عشوه و ناز                                                                        سل سل لا سی
دل رو می بری                                                                  سی سی لا سل فا
هیچی نمی خام                                                               فا فا لا لا لا لا سل فا
وقتی با منی                                                                          فا فا سل فا می
***
?موزیک وسط ترانه?
سل فا می                                                                                 می می می
لا سل فا                                                                                           فا فا فا
سی لا سل                                   لا سل فا                                   سل فا می
***
ناز اون نگاهت دلم                                                              می می سل فا می
ای والا داره                                                                               فا فا لا سل فا
چشمون سیاهت ای یار                                                  سل سی سی سی لا
ماشالا داره                                                                            فا فا سل فا می
***
عاشقت شدم                                                                   می می سل فا می
من با یک نگاهت                                                                        فا فا لا سل فا
عاشق کشی هم ای یار                                                 سل سی سی سی لا
اندازه داره                                                                              فا فا سل فا می
***
تو مثل گلی  (همراه با آکورد)                                                       لا لا لا سی دو
ناز و خشکلی                                                             دود دو سی سی لا سل
با این همه درد ای یار                                         سل سل سی سی سی لا سل
درمون دلی                                                                            فا فا سل فا می
***
با عشوه و ناز                                                                        سل سل لا سی
دل رو می بری                                                                  سی سی لا سل فا
هیچی نمی خام                                                               فا فا لا لا لا لا سل فا
وقتی با منی                                                                          فا فا سل فا می

 نت : مجلسی نت ارگ و پیانو 
 

نت ارگ و پیانو

میخوام آهنگ گوش براتون بزارم:(بابا کرم)توجه داشته باشید که دیز در این وبلاگ به این*صورت نمایش داده میشود

لالا*دو*.لالا*دو* (توجه داشته باشیداین نتهای اول آهنگ باباکرم باید دورانی اجرا شوند)

لالا*دو*   لالا*دو*    لالا*دو*(حالا این نت ها با سرعت بیشتری نواخته میشوند)

لالا*دو*   لالا*دو*    لالا*دو*

فامی ر دو*  لالا*دو*                                                                                فافا می ر دو* لالا*دو*

لا*دو*ر(?.? ثانیه مکس)دو*رلا*   لالا*دو* لا*دو*لا (?بار)

لالا*دو* لالا*دو*    لالا*دو*لالا*دو*    لالا*دو* لالا*دو* (این نتها باید دوتای انجام شود)

اینم هم قسمت اول آهنگ باباکرم اگر قسمت دوم رو هم میخواستید داخل قست نظرات بنویسید تا براتون بنویسم  و اگر سوالی در مورد مسیقی داشتید و آهنگی م 
  

 نت مجلسی
 

نت ترانه های شاد فارسی
. آهنگ بانوی شرقی

Overto

{دو ر دو – سی دو سی :} لا سی لا – سل لا سل – فا – ر – می

 : A{دو دو می ر دو – سی سی ر دو سی :} لا لا دو سی لا – سل سل سی لا سل – فا – ر – می

 B: می لا لا سل لا  - سل لا سی – سل فا می – {می می لا لا سل لا – سل لا سی – سل فا می} 2 مرتبه – می می لا لا سل لا – سل لا سی – سل فا می – می ر می

Vocal

می فا سل – لا لا لا – لا سی لا سل – لا لا لا – دو سی لا سل – لا لا لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

دو  لا – دو سی – لا دو دو سی – سی سل سی لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

A و B

می سی سی – سی سی لا سل – دو دو دو – ر ر دو سی – دو دو دو – دو دو  - دو ر می – سی ر ر – دو سی لا – لا لا لا سی سی سل فا – لا لا لا سی سی سل فا – لا سی دو – ر ر دو می

دو  لا – دو سی – لا دو دو سی – سی سل سی لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

B

سی دو  سی – سی سی دو سی – سی سی دو ر – دو سی دو لا – ل اسی لا – لا لا سی لا – لا سی دو رر دو سی  2 مرتبه

{می فا سل – لا لا لا – دو سی لا سل – لا لا لا : } دو سی لا سل – لا لا لا فا فا سل فا می

دو  لا – دو سی – لا دو دو سی – سی سل سی لا – فا فا سل فا می – 2 مرتبه

B

Overto

لا سی سی – لا سی سی – لا سی ر دو ر دو سی لا سی – لا سی لا – سل لا سل – فا سل – لا سل فا – سل فا می 2 مرتبه

B

آکورد

  ندای تار بزگترین سایت موسیقی و موسیقیدانان ایرانیان 

یا علی (آهنگ همه میگن شهرام کاشانی قسمت ?)

نت ارگ و پیانو

   Hame Migan Music                                                                                          

 

ررررررر دو می دو ر  (دو ر)

 

رمی می می فا می می ر رمی دو ر (دو ر)

 

فا فا فا فا فا فا فا می سل می فا

 

لا سل فا می فا می رر دو می دو ر

 

لا سل فا می فا می رر  دو می دو می

 

 

رررررررمی   رررمی   دو دو ر 

 

رررررررمی   رررمی   دو دو ر

 

لا سل فا سل فافا سل لا  می می فا سل  دو دو رر

 

لا سل فا سل فافا سل لا  می می فا سل  دو دو رر

 

رررررر می ررررمی   دودومی  (بعد از زدن این قسمت یک اکتاو بالا تر رفته و دوباره این قسمت را بزنید)

 

 

رررررر دو می دو ر

 

ر می می می فا می می ر  رمی دو ر

 

فا فا فا فا فا فا می سل می فا

 

لا سل فا می فا می رر دو می دو ر

 
 

 نت ارگ و پیانو آهنگ برنامه مهتاب یا محله بنده نواز
 

 

                                                                                                                Mahtab Music

سل لا لا - لا سی دو دو دو لا سی - سل لا لا - سی لا سل سل سل سی لا (2بار)

دو ر ر - ر می فا می ر دو سی لا - سل لا لا سی لا سل سل سل- لا سی لا سل سل سل لا سی لا - سل سل سل لا

لا لا لا لا لا لا - لا سی -- لا لا لا لا لا لا لا سی -- لا لا لا لا لا لا سی دو

دو دو دو دو دو دو - لا سی -- لا سی دو دو دو لا سی - ( دو ر ر ر ) دو دو دو سی لا سل سل سل لا

سل لا لا - لا سی دو دو دو لا سی - سل لا لا - سی لا سل سل سل سی لا _(2بار)

دو ر ر - ر می فا می ر دو سی لا - سل لا لا سی لا سل سل سل لا سی لا سی لا سل سل لا سی لا - دو ر فا می ر دو سی لا سل سل سل لا

mmmmmm mmmm Untitled Document