نت هایی برای گیتار

نتی غمگین

سیاه اجراشودچنگ سفیدچنگ سفیدچنگ اجراشودچنگ اجراشود
D  A      /      B  A       /   B    B  B /  C    C C  /   C   B   A   A  
           نکته  نت C در میزان اول کششی دلخواه دارد
متن شعر
 چشمای من    واسه ى      دیدنت             بی             قراره
برای ادامه دادن به این اهنگ نت ها را بم تر کنید 
 مثلا نت A را G بنوازید
خوش باشید
mmmmmm mmmm Untitled Document